• Uchazečům
  • Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 - 1. kolo

 

Uchazeči umístění „nad červenou čarou“ splnili všechna stanovená kritéria přijímacího řízení:

  1. absolvování přijímacích zkoušek - formou centrálně zadávaných jednotných didaktických testů z matematiky a českého jazyka a literatury
  2. úspěšné absolvování rozhovoru v rámci ověření znalosti českého jazyka v případě prominutí písemné zkoušky z českého jazyka a literatury - (týká se uchazeče, který není státním občanem ČR a získal předchozí vzdělání v zahraniční škole)
  3. dosažení celkového bodového zisku minimálně ve výši 20 bodů

  4.  umístění v rámci předpokládaného počtu přijímaných uchazečů:
  • 18-20-M/01 Informační technologie – 90
  • 26-41-M/01 Elektrotechnika - 60

Výsledková listina - pořadí uchazečů podle výsledků příjimacího řízení

Výpisy výsledků didaktických testů zaslány 28. 4. 2017 e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce ke vzdělávání

 

Vyhledat...