• Uchazečům
  • Přípravné kurzy

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám 2018

Centrum dalšího vzdělávání Ostrava ve spolupráci se Střední průmyslovou školou elektrotechniky a informatiky Ostrava, Kratochvílova 7 nabízí přípravné kurzy k přijímacím zkouškám.

Vzhledem k tomu, že součástí přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou pro školní rok 2018/19 budou opět povinné jednotné přijímací zkoušky, pořádáme pro žáky devátých tříd ZŠ přípravné kurzy z matematiky a českého jazyka. Přijímací zkouška do 1. ročníku SŠ je pro většinu uchazečů jejich první velkou zkouškou. Z těchto důvodů jsou osnovy našich kurzů připraveny tak, aby si jejich absolventi své vědomosti v uvedených předmětech doplnili, systematizovali je a intenzivně procvičili. Důraz je kladen také na získání potřebných dovedností žáků při řešení úloh zadávaných formou testů - zde bývá častá příčina neúspěchů.

Přípravné kurzy budou probíhat po dobu 9 týdnů, vždy 1x týdně 2 vyučovací hodiny, a budou zakončeny cvičným testem včetně podrobného rozboru jeho výsledků.

Výuka je vedena zkušenými středoškolskými pedagogy s odpovídající praxí.

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

info@spseiostrava.cz

Další kontakty

Vyhledat...