Volby členů školské rady 2017

Ředitel Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky Ostrava, v souladu se Zásadami o zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem a volebním řádem, vyhlašuje volby do školské rady z řad zástupců nezletilých žáků a žáků zletilých a jmenuje volební komisi

Termín a místo voleb

středa 20. 9. 2017

Číst dál ...

Školská rada

funkční období 9/2017 - 6/2020

Školská rada se podílí na správě školy. Má šest členů, dva členy jmenuje zřizovatel, dva členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a dva členy volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období členů školské rady je tři roky. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně a mezi její pravomoci patří:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jeho uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele

Členové školské rady

 • prof. Ing. Petr Chlebiš, CSc. - jmenován zřizovatelem - předseda
 • Ing. Jan Svoboda - jmenován zřizovatelem
 • Mgr. Miroslava Hercíková - zvolen z řad pedagogických pracovníků školy
 • Ing. Pavlína Pavlová - zvolena z řad pedagogických pracovníků školy - místopředseda
 • Mgr. Markéta Babičová - zvolena z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a žáků zletilých
 • Ing. Vladimír Kulil - zvolen z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a žáků zletilých

Zápisy z jednání školské rady

Kde nás najdete

Kontakt

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky

Kratochvílova 7/1490,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

596 118 465, 596 118 466, 596 127 364
(s možností volby)

info@spseiostrava.cz

Další kontakty

Vyhledat...